Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Mimo że stosowanie nowej KŚT w pełnym zakresie nastąpi od 2018 roku, to już obecnie pojawiają się pytania o praktyczne konsekwencje jej wprowadzenia, a przede wszystkim o konieczność zmiany oznakowania środków trwałych opatrzonych numerami inwentarzowymi zawierającymi kody z KŚT 2016. więcej »

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – najczęstsze nieprawidłowości

Wyniki przeprowadzonych kontroli potwierdzają, że mimo uregulowania zasad wnoszenia, przechowywania i zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umów w przepisach pzp, wciąż odnotowuje się przypadki naruszeń w tym zakresie. Na jakie aspekty należy zatem zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć błędów? więcej »
Finanse Publiczne - Marzec 2017

Granice definicji budowli

Podejmując decyzję o opodatkowaniu budowli podatkiem od nieruchomości, organ podatkowy często musi się zmierzyć z wyzwaniem, jakim jest ustalenie, czy dany obiekt może być przedmiotem opodatkowania na gruncie obowiązujących przepisów. W związku z otwartym charakterem definicji budowli ustalenie stanu faktycznego może wymagać sięgnięcia do orzecznictwa i interpretacji podatkowych. więcej »

Konsekwencje stanu nietrzeźwości pracownika

Pracownik przebywający w miejscu pracy po spożyciu alkoholu musi liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami – od kary porządkowej oraz utraty prawa do świadczeń chorobowych i wypadkowych po rozwiązanie umowy o pracę. Warto jednak pamiętać, że zastosowanie określonych sankcji wymaga niekiedy zaistnienia dodatkowych okoliczności.

więcej »
Finanse Publiczne - Marzec 2017

Transakcje PPP w sprawozdawczości i polityce rachunkowości

Punktem wyjścia do właściwego zaewidencjonowania operacji związanych z PPP oraz ich zaprezentowania w sprawozdaniach finansowych i budżetowych (głównie w sprawozdaniu Rb-Z-PPP) jest wprowadzenie odpowiednich zapisów w polityce rachunkowości oraz modyfikacja zakładowego planu kont podmiotu publicznego. więcej »