Finanse publiczne

Strona główna » Marzec 2019

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Faktura elektroniczna – nowe obowiązki jsfp

W kwietniu wejdzie w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, która zobowiąże zamawiających do utworzenia kont na specjalnej platformie i do odbioru faktur za jej pośrednictwem. Ustrukturyzowanej faktury elektronicznej nie można utożsamiać z e-fakturą dotychczas stosowaną w obrocie gospodarczym. Specyficzny format tego dokumentu będzie wymagał użycia właściwych systemów lub aplikacji.

więcej »
Finanse Publiczne - Marzec 2019

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Minister Finansów podpisał 5 lutego 2019 r. kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej. Przepisy weszły w życie 12 lutego z mocą obowiązującą od 1 stycznia br. Największa liczba zmian wynika z konieczności dostosowania rozporządzenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

więcej »

Informacja dodatkowa – wybrane problemy

W systemie BeSTi@ zamieszczono informacje o postaci elektronicznego pliku umożliwiającego sporządzenie informacji dodatkowej przez jst, a w systemie Trezor udostępniono prezentację szkoleniową dla jednostek państwowych. Niektóre kwestie pozostają jednak niejasne, a procedury wdrożone dotąd przez różne jednostki potwierdzają, że w praktyce mogą wystąpić rozbieżności w prezentacji danych.

więcej »
Finanse Publiczne - Marzec 2019

Wymóg realizacji płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego

Prawidłowa identyfikacja przesłanek świadczących o spełnieniu ustawowych wymogów w zakresie realizacji płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego jest kwestią szczególnej wagi, gdyż nieprzestrzeganie tych regulacji pociąga za sobą dotkliwe skutki finansowe. Konieczne jest zatem ustalenie, czy obowiązujące przepisy dopuszczają rozliczenia gotówkowe w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami.

więcej »

Przekroczenie limitu diety z tytułu podróży służbowej

Cena śniadania wyszczególniona na fakturze z tytułu świadczenia usługi hotelowej przekracza wartość dziennej stawki diety pracownika. Całkowity koszt usługi hotelowej razem ze śniadaniem nie przekracza jednak dwudziestokrotności stawki diety. Czy w takiej sytuacji po stronie pracownika występuje przychód?

więcej »