Finanse publiczne

Strona główna » Marzec 2019 » Kadry i płace » Przekroczenie limitu diety z tytułu podróży służbowej

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Jarosław Jurga

Przekroczenie limitu diety z tytułu podróży służbowej

Cena śniadania wyszczególniona na fakturze z tytułu świadczenia usługi hotelowej przekracza wartość dziennej stawki diety pracownika. Całkowity koszt usługi hotelowej razem ze śniadaniem nie przekracza jednak dwudziestokrotności stawki diety. Czy w takiej sytuacji po stronie pracownika występuje przychód?

Odpowiada: Jarosław Jurga

Próba rozstrzygnięcia, w jaki sposób korzystanie z zapewnionego przez pracodawcę wyżywienia wpływa na wysokość osiągniętego przez pracownika przychodu ze stosunku pracy, była podejmowana w licznych interpretacjach organów skarbowych i orzeczeniach sądów. Aby prawidłowo ustalić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, należy przeanalizować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporządzenie w sprawie podróży służbowych).

Zakres zwolnienia podatkowego

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a i b updof wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej – do wysokości określonej w odrębnych przepisach, m.in. w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych. Stosownie do treści § 7 rozporządzenia dieta wynosi 30 zł za dobę podróży, przy czym kwota ta podlega zmniejszeniu o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia. Przyjmuje się, że zapewnienie poszczególnych posiłków uszczupla kwotę diety o odpowiednią wartość:

1) śniadanie – 25% diety,
2) obiad – 50% diety,
3) kolacja – 25% diety.

Jeśli pracownik skorzystał z usługi hotelowej, na którą składa się cena za nocleg i śniadanie o wartości przekraczającej kwotę diety ustalonej zgodnie z przywołanymi przepisami, to zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych zwolnienie z podatku dochodowego obejmuje jedynie tę część otrzymanego przez pracownika świadczenia, która nie przekracza wartości diety określonej w rozporządzeniu.

[...]

Autor jest ekonomistą i certyfikowanym księgowym posiadającym wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.