Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Środki trwałe w budowie – wycena, ewidencja i rozliczenie

Realizacja inwestycji mającej na celu wytworzenie środka trwałego wymaga nie tylko właściwego nadzoru nad tym procesem, ale również odpowiedniego ujęcia księgowego. Do najbardziej problematycznych zagadnień należą: ustalenie źródła finansowania, kwalifikacja nakładów inwestycyjnych mająca wpływ na wycenę środka trwałego oraz poprawna ewidencja i rozliczenie inwestycji.

więcej »

Naruszenie procedur przy przygotowaniu zamówienia publicznego

Katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie jest katalogiem zamkniętym. Kierownicy zamawiającego – pomimo skorzystania z prawa powierzenia określonych obowiązków swoim pracownikom w zakresie zamówień publicznych – powinni zachować czujność i nadzorować proces ich przygotowania, przeprowadzania i udzielania.

więcej »

Biała lista podatników VAT – wyjaśnienia resortu finansów

Ministerstwo Finansów wyjaśniło wiele zgłaszanych wątpliwości dotyczących tzw. białej listy podatników VAT. Resort określił m.in. moment sprawdzenia, czy podatnik widnieje w wykazie, oraz wyjaśnił postępowanie w przypadku dokonywania potrąceń czy realizowania transakcji na rachunkach wirtualnych, depozytowych, zagranicznych i komorniczych.

więcej »

Prawne granice wydawania poleceń służbowych

Jedną z problematycznych sfer w relacjach na linii pracodawca–pracownik jest forma, treść czy przedmiot poleceń służbowych. Niekiedy pojawiają się wątpliwości, czy sposób wydawania takich nakazów może być przejawem szykanowania, mobbingu lub dyskryminacji. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia wraz z rosnącą rolą psychospołecznej strony relacji pracowniczych.

więcej »

Doręczenie pozwu i pism procesowych przez komornika

Ustawa nowelizująca kodeks postępowania cywilnego uchwalona w lipcu 2019 r. w istotny sposób wpłynęła na zasady doręczania pism procesowych. Ważnym skutkiem tych przepisów jest m.in. ograniczenie możliwości stosowania tzw. doręczenia zastępczego w odniesieniu do pozwu lub innego pisma wywołującego potrzebę podjęcia obrony.

więcej »

Zasada lojalności kontraktowej – skutki dla instytucji przyznającej środki

Instytucje przyznające dofinansowanie unijne z reguły starają się uniknąć współodpowiedzialności za nieprawidłowości w projekcie, nawet jeśli przyczyniły się do ich powstania. Tymczasem zdaniem sądów żądanie w takiej sytuacji zwrotu środków od beneficjenta należy uznać za nadużycie prawa.

więcej »