Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Październik 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Skuteczność powierzenia odpowiedzialności przez kierownika jsfp

Kierowanie jsfp wiąże się nie tylko z możliwością wywierania bezpośredniego wpływu na sposób realizowania zadań jednostki, ale też z odpowiedzialnością za ich prawidłowe wykonanie. Kluczem do efektywnego zarządzania jest skuteczne delegowanie uprawnień. Warto jednak mieć świadomość, że nie zawsze powierzenie odpowiedzialności pracownikom oznacza wyzbycie się tej odpowiedzialności przez kierownika.

więcej »

Ewidencja oprogramowania i sprzętu komputerowego

Przyczyną wątpliwości związanych z ewidencją oprogramowania i sprzętu komputerowego jest wielość czynników decydujących o sposobie ich ujęcia – zależnym od wartości sprzętu czy charakteru jego powiązania z oprogramowaniem. Pytania pojawiają się także przy klasyfikowaniu wydatków na oprogramowanie podlegające jednorazowemu umorzeniu. Czy należy je uznać za zakup materiałów, usługi, czy też za opłatę?

więcej »
Finanse Publiczne - Październik 2017

Opodatkowanie VAT w przypadku wywłaszczenia nieruchomości

Kwestia opodatkowania transakcji wywłaszczenia nieruchomości jst za odszkodowaniem jest od wielu lat źródłem kontrowersji i sporów fiskusa z podatnikami. Po niekorzystnej dla samorządów uchwale NSA służby skarbowe rozpoczęły weryfikację dotychczasowych rozliczeń jst w tym zakresie. Jakimi przesłankami należy się kierować, aby prawidłowo opodatkować taką transakcję?

więcej »

Obliczanie i korekta odpisu na zfśs oraz prawo do wczasów pod gruszą

W 2017 r. termin przekazania pozostałej kwoty odpisu na zfśs mija 2 października. Na koniec roku pracodawca musi natomiast dokonać korekty wysokości odpisu. Przypominamy, jak sprawdzić poprawność stosowanej metodologii wyliczeń oraz wysokość obowiązującej stawki odpisu.

więcej »
Finanse Publiczne - Październik 2017

Kwalifikowalność wydatków ze środków UE na nowych zasadach

Pod koniec sierpnia weszły w życie nowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez beneficjentów środków unijnych w ramach perspektywy 2014–2020. Rewolucji nie ma, ale nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian, mających znaczący wpływ na procedury stosowane przez beneficjentów.

więcej »