Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Październik 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Polityka rachunkowości – poprawność znaczeniowa i językowa

Polityka rachunkowości jest aktem prawa wewnętrznego. Podobnie jak inne akty prawne powinna być utworzona z odpowiednią dbałością o zawartość merytoryczną, formę i poprawność językową.

więcej »

Kontrola wewnętrzna jako element kontroli zarządczej w jst

  • Kontrola wewnętrzna a kontrola zarządcza

  • Nadzór a kontrola zarządcza

  • Przykłady nieprawidłowości

  • Zakres podmiotowy kontroli

  • Wzór regulaminu kontroli wewnętrznej

więcej »
Finanse Publiczne - Sierpień 2015

Opłata komornicza w ewidencji i sprawozdaniach

  • Dochody jednostki budżetowej

  • Etapy procedury egzekucyjnej

  • Prezentacja wyegzekwowanych kwot w sprawozdaniu

  • Ewidencja księgowa opłaty komorniczej

więcej »

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę

Przy wypowiadaniu umowy o pracę, szczególnie zawartej na czas nieokreślony, pracodawca musi przestrzegać kilku ważnych zasad, by jego decyzja nie została podważona w sądzie. Wyjaśniamy, jakie to są zasady i którzy pracownicy podlegają szczególnej ochronie przed zwolnieniem.

więcej »
Finanse Publiczne - Sierpień 2015

Wybór partnera do projektu realizowanego w perspektywie finansowej 2014–2020

W nowym okresie programowania projekty współfinansowane z funduszy unijnych będzie można realizować, podobnie jak w poprzednim okresie programowania, w ramach partnerstwa. Beneficjent z sektora publicznego może wybrać w tym celu zarówno inny podmiot publiczny, jak i podmiot prywatny.

więcej »