Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2012 » Kontrola finansowa » Protokół weryfikacji salda

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Anna Samelak

Protokół weryfikacji salda

Wyjaśniamy, w jakim terminie należy przeprowadzić inwentaryzację aktywów jednostki drogą weryfikacji sald.

W art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości mowa jest o trzech sposobach inwentaryzacji. Jednym z nich jest weryfikacja sald (art. 26 ust. 1 pkt 3). Mam wątpliwość co do zarzuconego nam podczas kontroli złego postępowania. Jako jednostka samorządu terytorialnego podczas inwentaryzacji rocznej wszystkie składniki aktywów lub pasywów, których nie jesteśmy zobowiązani inwentaryzować drogą spisu z natury lub potwierdzeniem salda z kontrahentami (w tym bankami), inwentaryzujemy drogą weryfikacji sald. Weryfikując np. saldo konta 221 (rozrachunki z urzędami skarbowymi), nie jesteśmy w stanie zweryfikować go do 15 stycznia następnego roku budżetowego, ponieważ na koncie tym są księgowane sprawozdania urzędów skarbowych, które otrzymujemy pod koniec stycznia. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie do końca sprawdzić, czy zaksięgowane operacje na koncie 221 tworzą prawidłowe saldo. Moim zdaniem termin 3 miesiące przed końcem roku obrotowego do 15 stycznia następnego roku (art. 26 ust. 3 pkt 1) odnosi się jedynie do składników weryfikowanych dwiema pierwszymi metodami – wymienionymi w art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2. Przykładowe konto można by zweryfikować do 15 stycznia następnego roku budżetowego, ale wskazane saldo nie będzie identyczne, jak brane pod uwagę do bilansu, a przecież inwentaryzacja służy m.in. prawidłowemu i rzetelnemu sporządzaniu sprawozdań finansowych. Czy moje myślenie jest prawidłowe?

Rzeczywiście, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację:

[...]

Autorka jest audytorem wewnętrznym samorządowego zakładu budżetowego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.