Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

VIII FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH - relacja

W tym roku zorganizowaliśmy Forum już po raz ósmy. Do Torunia przybyła rekordowa liczba uczestników – niemal 200 osób, które podczas 3 dni konferencji miały okazję uczestniczyć w 11 prelekcjach i warsztatach trwających łącznie ponad 14 godzin. Jedyne, czego nie udało nam się zliczyć, to dziesiątki zadanych przez uczestników pytań, godziny dyskusji toczących się w kuluarach oraz ogrom wiedzy przekazanej przez naszych ekspertów.

więcej »

Ewidencja VAT w samorządowych zakładach budżetowych

Obowiązkowa od stycznia centralizacja VAT wymaga wypracowania rozwiązań ewidencyjnych dotyczących rozliczeń VAT między jst a jej jednostkami organizacyjnymi. Na prośbę naszych Czytelników przedstawiamy najważniejsze zasady dokonywania tych rozliczeń oraz możliwe sposoby ich ujmowania w księgach rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego.

więcej »
Finanse Publiczne - Styczeń 2017

Odpowiedzialność za błędnie wypełnione dokumenty ubezpieczeniowe

Niezłożenie bądź błędne wypełnienie dokumentów ubezpieczeniowych, które płatnik składek jest zobligowany przekazać do ZUS, może pociągać za sobą konsekwencje finansowe. Ustawodawca przewidział bowiem kilka instytucji prawnych, na podstawie których ZUS może ukarać płatnika za niewłaściwą realizację ustawowo określonych obowiązków.

więcej »

Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

„Okiem inspektora kontroli” to cykl artykułów, w których osoby kontrolujące zaprezentują wybrane zagadnienia związane z kontrolą gospodarki finansowej, zwracając szczególną uwagę na elementy podlegające kontroli oraz najczęściej występujące nieprawidłowości. W tym numerze skoncentrujemy się na problematyce prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

więcej »
Finanse Publiczne - Styczeń 2017

Zmiany umów o zamówienie publiczne

W wyniku nowelizacji pzp nie tylko zmodyfikowano niektóre przepisy dotyczące wprowadzania zmian w umowie o zamówienie publiczne, ale również rozszerzono katalog sytuacji, w których taka zmiana jest możliwa. Stosowanie nowych regulacji wymaga jednak spełnienia ściśle określonych przesłanek wskazanych w ustawie oraz w przepisach przejściowych.

więcej »