Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2020 » Kadry i płace » Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Jarosław Jurga – ekonomista i certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Czy zagraniczne finansowanie podróży służbowej stanowi przychód pracownika i wymaga opodatkowania dochodów (gotówki) z innych źródeł?

Przychody z tytułu odbywania przez pracownika podróży służbowej – niezależnie od źródła finansowania – będą zwolnione z podatku na podstawie regulacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporządzenie w sprawie podróży służbowych). W art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych postanowiono, że wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej – z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Należy pamiętać, że ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych korzysta wyłącznie ta część przychodu, która nie przekracza limitów określonych w przywołanym rozporządzeniu.

Pracownik był w delegacji zagranicznej. Miał powrócić do kraju o 21.30, ale z powodu przekroczenia maksymalnej liczby pasażerów na pokładzie (tzw. overbookingu) przylot nastąpił dopiero następnego dnia o 10.00. Linia lotnicza zapewniła pracownikowi hotel oraz transport z lotniska i z powrotem. Kto powinien ponieść koszt diet pracownika? Czy jednostka może ubiegać się o zwrot tej kwoty od linii lotniczej, czy też pracownik powinien sam wystąpić o odszkodowanie z tego tytułu?

W praktyce występują całkowicie niezależne od pracodawcy i pracownika sytuacje, które uniemożliwiają powrót z delegacji w ustalonym z góry terminie. W § 2 rozporządzenia w sprawie podróży służbowych postanowiono, że z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

[...]Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.