Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2020 » Rubryki » XI Forum Finansów Publicznych

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

XI Forum Finansów Publicznych

Zamknięcie roku 2019 – prawidłowe sporządzenie informacji dodatkowej, zmiany w rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej oraz kontroli zarządczej

Tegoroczna konferencja dowiodła, że liczne zeszłoroczne problemy wynikające z rozszerzenia sprawozdania finansowego jednostek i zakładów budżetowych o informację dodatkową – choć w znacznej mierze rozstrzygnięte za sprawą oficjalnych wytycznych i wyjaśnień – wciąż pozostają aktualne i wymagają eksperckiego komentarza. Zmiany zaszły też w ostatnim czasie w sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej, w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o VAT. Jednocześnie te obszary, które od lat wpisują się w zakres obowiązków każdego księgowego jsfp, mogą stać się mimo wszystko źródłem uzasadnionych wątpliwości. Do takich problematycznych zagadnień należą z pewnością zasady zaliczania kosztów do wartości początkowej środka trwałego, odpowiedzialność głównego księgowego i kierownika jednostki za nieprawidłowości w dysponowaniu środkami publicznymi czy też ewidencja i inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami. O ważkości tych problemów świadczy aktywność uczestników konferencji, którzy podczas wykładów i indywidualnych rozmów z ekspertami dzielili się swoimi doświadczeniami i wskazywali trudności pojawiające się w ich pracy. Dzięki wyjaśnieniom prelegentów i licznym dyskusjom udało się wypracować rozwiązania, które mają oparcie w przepisach i wytycznych, a jednocześnie sprawdzą się w praktyce funkcjonowania jednostki.

Finał konkursu Mistrz Finansów Publicznych

Forum rozpoczęliśmy od ogłoszenia wyników kolejnej – szóstej już – edycji konkursu „Mistrz Finansów Publicznych”. O wyłonieniu laureatów zadecydował finałowy test, do udziału w którym zaproszono najlepszych spośród kilkuset osób próbujących swoich sił we wcześniejszych etapach. Najlepsi z najlepszych zyskali tytuły Mistrzów i cenne nagrody.

Oto zwycięzcy naszego konkursu

II Wicemistrz Finansów Publicznych w jednostkach państwowych: Ewa Konca z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Wicemistrz Finansów Publicznych w jednostkach państwowych: Małgorzata Choroszko z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

Mistrz Finansów Publicznych w jednostkach państwowych: Aneta Pietrzela z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

II Wicemistrz Finansów Publicznych w jednostkach samorządowych: Katarzyna Kwiatkowska-Fisior z Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu

Wicemistrz Finansów Publicznych w jednostkach samorządowych: Monika Błaut z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Mistrz Finansów Publicznych w jednostkach samorządowych: Ilona Adamkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

Ponadto Ilona Adamkiewicz otrzymała tytuł Mistrza Finansów Publicznych.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.