Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2020 » Rachunkowość » Zwrot nadpłaty wynagrodzenia za poprzedni rok

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Elżbieta Gaździk

Zwrot nadpłaty wynagrodzenia za poprzedni rok

W jednostce błędnie ustalono wysokość dodatku stażowego dla pracownika i w konsekwencji powstała nadpłata wynagrodzenia wypłaconego w 2019 r. Fakt ten został stwierdzony w 2020 r. Jak ująć zwrot nadpłaty w księgach rachunkowych jednostki?

Odpowiada: Elżbieta Gaździk

Jeśli w jednostce wypłacono pracownikowi ze środków publicznych wynagrodzenie w wysokości wyższej niż należna, jednostka ma obowiązek odzyskania tej kwoty. Zwrot środków może nastąpić poprzez:

1) potrącenie określonej kwoty z bieżącego wynagrodzenia pracownika lub

2) wpłacenie przez pracownika nienależnie otrzymanych środków na rachunek bankowy jednostki.

Potrącenie tylko za zgodą pracownika

Należy pamiętać, że w sytuacji opisanej w pytaniu jednostka może potrącić nienależnie wypłacone środki z wynagrodzenia pracownika tylko wówczas, gdy złoży on pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie takiej operacji. Wynika to z zapisów art. 91 § 1 ustawy Kodeks pracy, w którym postanowiono, że należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 tej ustawy mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

[...]

Autorka jest specjalistką z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.