Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Październik 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Zarządy poszczególnych jst mają do 15 listopada czas na to, by przedstawić poszczególnym RIO i organom stanowiącym jst projekty uchwał budżetowych. Podczas prac nad budżetem powinny uwzględnić zmiany w klasyfikacji budżetowej, które wprowadził Minister Finansów mocą rozporządzenia z 24 czerwca 2015 r.

więcej »

Zwroty wydatków poniesionych w ośrodkach pomocy społecznej

  • Grupy zwrotów

  • Podstawy decyzji księgowych w sprawie zwrotu świadczeń

  • Czynniki wpływające na klasyfikację zwrotu

  • Ewidencja zwrotów

więcej »
Finanse Publiczne - Wrzesień 2015

Odsetki za zwłokę w decyzjach dotyczących umorzenia

Choć precyzyjne wyliczenie kwoty umorzonych odsetek jest niezbędne do rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, przepisy nie zawsze stanowią w sposób jednoznaczny, na kim spoczywa obowiązek ustalenia wysokości tej kwoty. Jak zatem formułować treść decyzji w sprawie umorzenia, aby spełniała wymogi wynikające z obowiązującego ustawodawstwa i orzecznictwa?

więcej »

Sposób wyliczania urlopu nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych

Ile dni urlopu należy się nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej od 1 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r. oraz od 10 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r.? Czy liczbę przysługujących dni urlopu należy obliczyć, dzieląc podstawowy wymiar urlopu przez 10 czy 12 miesięcy?

więcej »
Finanse Publiczne - Wrzesień 2015

Leasing operacyjny zwrotny nieruchomości komunalnych

Władze jednostek samorządu terytorialnego, szukając źródeł finansowania inwestycji, coraz częściej rozważają wprowadzenie instrumentu, jakim jest leasing operacyjny zwrotny nieruchomości komunalnych. Zanim jednak zdecydują się na tę – budzącą liczne wątpliwości – formę pozyskiwania funduszy, powinny dokładnie rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw.

więcej »