Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Odsetki za opóźnienie w zapłacie należności cywilnoprawnych

Znajomość zasad naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie należności cywilnoprawnych determinuje prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w obszarze dochodzenia i ewidencjonowania tej kategorii należności. Prawidłowe wypełnianie obowiązków w tym zakresie mogą jednak utrudniać nieprecyzyjne i lakoniczne przepisy oraz zmiany wprowadzone w 2016 i 2017 r.

więcej »

Nowe zasady ustanawiania zastawów skarbowych

W wyniku zmian w przepisach ordynacji podatkowej, wprowadzonych 1 stycznia oraz 1 lipca 2017 r., zaczęły obowiązywać nowe zasady ustanawiania, funkcjonowania oraz wygasania zastawu skarbowego, a także dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem rejestru zastawów. Wdrażając stosowne procedury w tym zakresie, trzeba też uwzględnić przepisy przejściowe.

więcej »
Finanse Publiczne - Wrzesień 2017

Wartości niematerialne i prawne w świetle nowego KSR „Środki trwałe”

Najczęściej pojawiającą się w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych kategorią wartości niematerialnych i prawnych jest różnego rodzaju oprogramowanie komputerowe. Istotnym problemem jest jego wycena i ewidencja, a w szczególności rozstrzygnięcie, czy stanowi ono odrębny składnik majątku, czy też zwiększa wartość sprzętu komputerowego.

więcej »

Wydawanie poleceń służbowych

Możliwość wydawania poleceń służbowych to naturalne, przysługujące każdemu kierownikowi uprawnienie, bez którego nie można sobie wyobrazić realizacji stosunku pracy. Zasady wydawania takich poleceń są już jednak sprawą nieco bardziej złożoną, tym bardziej że nie każde polecenie może zostać wydane i nie w każdych warunkach.

więcej »
Finanse Publiczne - Wrzesień 2017

Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej

Rozporządzeniem z 21 lipca 2017 r. wprowadzono kolejne obszerne zmiany w sposobie ujmowania dochodów i wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Część zmian już weszła w życie, pozostałe zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 r. Wprowadzone regulacje należy uwzględnić w projektach uchwał budżetowych na przyszły rok.

więcej »