Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Wrzesień 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Zmiany w planowaniu wydatków jst na 2019 r.

Pakiet rozporządzeń, których przepisy umożliwiają zmianę szczegółowości sporządzania planu wydatków w samorządach, ułatwi aktualizację planu w ciągu roku i pozwoli wyeliminować wiele czasochłonnych czynności. Warto pamiętać, że konsekwencją decyzji zarządu jst o wprowadzeniu nowych rozwiązań będzie również zmiana sposobu sporządzenia sprawozdania Rb-28S.

więcej »

Rozliczenie odwróconego VAT z jednostką nadrzędną

Dochody samorządowej jednostki budżetowej (placówki oświatowej) pochodzą m.in. ze sprzedaży wyrobów, do produkcji których jednostka zakupuje stal, objętą odwrotnym obciążeniem VAT. Jednostka budżetowa przekazuje jednostce nadrzędnej (starostwu) cząstkową deklarację VAT, w której wykazuje – jako VAT naliczony i należny – kwotę wynikającą z faktury. Jak jednostka budżetowa powinna zaksięgować fakturę zakupową dokumentującą VAT objęty mechanizmem odwrotnego obciążenia? Jak zaewidencjonować VAT należny, który jednostka przekazuje starostwu (jednostka przekazuje bowiem VAT należny, a nie różnicę między VAT należnym a naliczonym)?

więcej »
Finanse Publiczne - Wrzesień 2018

Podział sum uzyskanych w egzekucji

W przypadku gdy suma uzyskana z egzekucji przypada na rzecz co najmniej dwóch wierzycieli i nie wystarcza na ich zaspokojenie w całości, komornik ustala plan podziału. O kolejności zaspokajania roszczeń decydują przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które ustalają hierarchię poszczególnych kategorii wierzytelności.

więcej »

Ewidencja VAT na kasie, w rejestrach i JPK oraz niektóre nietypowe procedury

Dokumentowanie transakcji opodatkowanych VAT wymaga spełnienia określonych obowiązków związanych z posiadaniem kas fiskalnych, prowadzeniem rejestrów VAT oraz przekazaniem pliku JPK do organów skarbowych. Warto pamiętać, że uchybienie tym obowiązkom może skutkować dotkliwymi sankcjami.

więcej »
Finanse Publiczne - Wrzesień 2018

Ochrona wniosku o dofinansowanie a prawo do informacji publicznej

Adresat wniosku o udzielenie informacji publicznej, dotyczącego danych zawartych we wniosku o dofinansowanie w konkursie, może mieć niekiedy uzasadnione podejrzenie, że próba uzyskania informacji nie wynika z dbałości o interes publiczny, lecz z realizowania interesów konkurencyjnego podmiotu. Wyjaśniamy, jakie przesłanki mogą stać się podstawą do odmowy udzielenia informacji.

więcej »