Finanse publiczne

Strona główna » Redakcja

Redakcja

REDAKTOR NACZELNA

Paulina Wiśniewska-Paluch
paulina.wisniewska@finansepubliczne.pl

Paulina Wiśniewska-Paluch - absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja: prawo finansów publicznych) oraz podyplomowych studiów rachunkowości i kontroli finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Koło Budżetowców), specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, były wieloletni pracownik sfery budżetowej pełniący funkcje zastępcy skarbnika gminy oraz głównej księgowej samorządowej i państwowej jednostki budżetowej.

SEKRETARZ REDAKCJI

Katarzyna Włodarczyk
katarzyna.wlodarczyk@finansepubliczne.pl

RADA PROGRAMOWA:

 • Elżbieta Berezowska - Skarbnik Województwa Dolnośląskiego

 • Maria Komarnicka - wieloletnia Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO Wrocław

 • Wiesława Miemiec - prawnik, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, członek GKO w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • Leszek Patrzałek - profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów samorządu terytorialnego

 • Bożena Rudnicka - ekspert w zakresie rachunkowości budżetowej, doktor nauk ekonomicznych, szkoleniowiec

 • Marek Mazurkiewicz - sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Wysoki poziom merytoryczny pisma jest naszym priorytetem. Dlatego stawiamy na sprawdzonych ekspertów.

Piszą dla nas:

 • skarbnicy i główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych
 • pracownicy naukowi specjalizujący się w finansach publicznych i rachunkowości sektora publicznego
 • audytorzy
 • pracownicy urzędów i izb skarbowych, urzędów
  marszałkowskich i wojewódzkich, sądów
 • pracownicy gmin
 • pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • pracownicy regionalnych izb obrachunkowych i NIK
 • specjaliści z zakresu zamówień publicznych
 • specjaliści z zakresu funduszy unijnych i pomocowych
Zapraszamy do współpracy »