W związku z brakiem zapłaty należności stanowiących dochody budżetowe jednostka wystąpiła do sądu z pozwem o wydanie orzeczenia w tej sprawie. Dochodzona tą drogą (określona w pozwie) wierzytelność obejmuje zarówno należność główną, jak i odsetki wyliczone na dzień złożenia pozwu (10 lipca br.). Czy w takiej sytuacji jednostka powinna naliczyć na 30 września br. i ująć w księgach rachunkowych kolejne odsetki, czy też należy to zrobić dopiero po wydaniu orzeczenia przez sąd lub po zapłacie zasądzonej należności?

Jesteś tutaj:
Do góry