E-paragon również na kasie online

Opublikowane pod koniec września rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zakłada, że e-paragony, które do tej pory wystawiano tylko w kasach wirtualnych, można stosować również przy sprzedaży rejestrowanej na kasach online. Klient ma prawo zdecydować, czy chce otrzymać paragon papierowy, czy też elektroniczny. Ministerstwo Finansów zapowiada, że nie będzie śledziło procesu przesyłania e-paragonu do odbiorcy.…

W ramach inwestycji jednostka poniosła wydatki na nabycie składników majątku o jednostkowej wartości mniejszej niż 10 000 zł. Czy powinna zastosować konto 013, czy 011?

W ramach inwestycji jednostka poniosła wydatki na nabycie składników majątku o jednostkowej wartości mniejszej niż 10 000 zł. Czy powinna zastosować konto 013, czy 011? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. Z załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej wynika, że stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości środków…

Zaległości netto w Rb-27 i Rb-27S

Sprawozdania Rb-27 i Rb-27S odzwierciedlające wykonanie planu dochodów budżetowych są sporządzane na podstawie instrukcji zawartych w załącznikach nr 34 i 36 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zgodnie z tymi regulacjami w obu sprawozdaniach w kolumnie „zaległości netto” wykazuje się należności pozostałe do zapłaty, jeśli termin ich zapłaty minął i mogą być egzekwowane. W rozporządzeniu…

Październik 2021

Rachunkowość Ewidencja zobowiązań dłużnych Pogotowie kasowe i karty płatnicze wydane pracownikom Wynagrodzenie za terminową zapłatę składek i zaliczek na PIT Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Prezentacja danych w sprawozdaniu Rb-28UE Sprawozdania Rb-N i Rb-Z w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Zmiana wzoru WPF w kontekście aktualnych reguł fiskalnych Projekt planu finansowego OPS-u…

Wynagrodzenia w 2022 r.

W konsultowanych projektach aktów prawnych zaproponowano zmiany, które wpłyną na wysokość wynagrodzeń w 2022 r. W świetle planowanych przepisów zmodyfikowane zostaną następujące wartości: minimalne wynagrodzenie – 3000 zł brutto; minimalna stawka godzinowa – 19,60 zł brutto; kwota wolna od podatku – 30 000 zł; wysokość progu podatkowego – 120 000 zł. Trwają również dyskusje nad…

Czy jako pierwsze wyposażenie można traktować składniki majątkowe zakupione do nowej części szpitala powstałej w ramach jego rozbudowy?

Czy jako pierwsze wyposażenie można traktować składniki majątkowe zakupione do nowej części szpitala powstałej w ramach jego rozbudowy? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. Jednostki sektora finansów publicznych (dalej: jsfp), w tym jednostki budżetowe, są zobowiązane do stosowania szczególnych zasad wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) oraz…

Kwalifikacje i awans pracownika socjalnego

Wwyniku zmiany ustawy o pomocy społecznej rozszerzono możliwości uzyskania uprawnień w zawodzie pracownika socjalnego. Osoby wykonujące ten zawód mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje m.in. dzięki ukończeniu studiów podyplomowych. Uczelnie w Polsce posiadające doświadczenie w prowadzeniu studiów na kierunku „praca socjalna” zapewnią odpowiedni poziom realizacji standardów teoretycznego i praktycznego kształcenia specjalistycznego. W art. 121b znowelizowanej ustawy określono…

Budżet i WPF na rok 2022 i lata następne

Zmiany regulacji prawnych oraz wskaźniki makroekonomiczne dotyczące 2022 r. istotnie wpłyną na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego oraz na proces planowania przyszłorocznych budżetów. Przed przystąpieniem do opracowania projektów uchwał budżetowych należy więc zrewidować obowiązujące przepisy oraz zaplanować kolejność poszczególnych działań.

Wrzesień 2021

Rachunkowość Dochody budżetowe w państwowych jednostkach budżetowych Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Dochodzenie należności budżetowych przez OPS Kontrola finansowa Prezentacja danych w sprawozdaniu Rb-28 Sprawozdania Rb-N i Rb-Z w pytaniach i odpowiedziach Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Budżet i WPF na rok 2022 i lata następne Weryfikacja kontrahenta w wykazie podatników…