W jednostce przeprowadzono inwentaryzację składników majątkowych drogą spisu z natury. W trakcie tych czynności spisano stare rzeczy, które nie figurują w księdze inwentarzowej (prawdopodobnie zostały wcześniej zlikwidowane i wykreślone z ksiąg). W jaki sposób należy wycenić te składniki?

Jesteś tutaj:
Do góry