W związku z epidemią gmina ze środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe zakupiła maseczki, które zostały rozdane mieszkańcom. Czy gmina powinna wystawić fakturę VAT i opodatkować maseczki tym podatkiem, a jeśli tak, to według jakiej stawki?

Jesteś tutaj:
Do góry