Czy wykaz osób wyznaczonych do kontroli merytorycznej i rachunkowej dowodów księgowych może być wprowadzony odrębnym zarządzeniem kierownika jednostki, czy należy zastosować inną formę?

Jesteś tutaj:
Do góry