Samorządowa jednostka budżetowa osiąga dochody budżetowe, które podlegają przekazaniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Jesteś tutaj:
Do góry