Jednostka, uwzględniając wymogi wynikające z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, dokonuje potwierdzenia sald należności na 30 listopada danego roku. Następnie stan tych należności jest ustalany metodą weryfikacji na 31 grudnia.

Jesteś tutaj:
Do góry