W ramach remontu przeprowadzonego w siedzibie jednostki wymieniono część wyposażenia budynku. Niektóre zdemontowane elementy (np. baterie do umywalek) są nadal sprawne i zdatne do dalszego użytkowania. Decyzją kierownika jednostki zostały przekazane do magazynu. Czy odzyskane materiały powinny zostać wycenione, czy też wystarczy prowadzić dla nich tylko ewidencję ilościową?

Jesteś tutaj:
Do góry