Do jakiego rodzaju kosztów należy przyporządkować wydatek bieżący klasyfikowany w § 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”?

Jesteś tutaj:
Do góry