Czy w przypadku powierzenia zadań głównemu księgowemu przez kierownika jednostki niezbędne jest formalne przyjęcie ich do realizacji przez głównego księgowego (…)

Jesteś tutaj:
Do góry