W ramach inwestycji jednostka poniosła wydatki na nabycie składników majątku o jednostkowej wartości mniejszej niż 10 000 zł. Czy powinna zastosować konto 013, czy 011?

Jesteś tutaj:
Do góry