W ramach zawartej umowy jednostka zakupiła trzy telefony o wartości 600 zł każdy, a jeden otrzymała za 1 zł. Czy ten ostatni należy wycenić i zaewidencjonować na koncie 013?

Jesteś tutaj:
Do góry