W sierpniu br. jednostka budżetowa zgodnie z decyzją kierownika jednostki dokonała likwidacji częściowo zamortyzowanego środka trwałego. Do którego miesiąca jednostka powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Jesteś tutaj:
Do góry