W jakich terminach jednostki budżetowe są zobowiązane przekazywać uzyskane dochody na rachunek budżetu? Czy może to następować w okresach miesięcznych lub kwartalnych?

Jesteś tutaj:
Do góry