Czy jednostka użytkująca obce środki trwałe ma obowiązek informowania ich właściciela o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji?

Jesteś tutaj:
Do góry