Kiedy w jednostce sektora finansów publicznych mogą wystąpić rozliczenia międzyokresowe przychodów?

Jesteś tutaj:
Do góry