Osoba fizyczna uszkodziła mienie samorządowej jednostki budżetowej. Jednostka uzyskała odszkodowanie od ubezpieczyciela, któremu przysługuje z tego tytułu roszczenie regresowe wobec sprawcy. Jak zaksięgować to zdarzenie w jednostce?

Jesteś tutaj:
Do góry