Podstawą naliczania odpisu na zfśs jest przeciętna planowana liczba zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby. Czy pracodawca może na bieżąco korygować stan zatrudnienia?

Jesteś tutaj:
Do góry