W jednostce budżetowej przypis należności jest księgowany na kontach 221 i 720. Czy konto 221 może wykazywać dwa salda w trakcie roku?

Jesteś tutaj:
Do góry