Czy wartość rocznej korekty podatku VAT dotyczącej 2023 r., a ujętej w deklaracji VAT za styczeń 2024 r. należało uwzględnić w księgach rachunkowych roku 2023?

Jesteś tutaj:
Do góry