Jednostka otrzymała od komornika zawiadomienie o zajęciu wierzytelności kontrahenta, który ma zawartą z jednostką umowę. Jak ująć w księgach rachunkowych operacje związane z zaistniałym stanem faktycznym?

Jesteś tutaj:
Do góry