Urząd gminy przekazał podległej jednostce budynek w administrowanie. Będzie ona wynajmowała pomieszczenia budynku stowarzyszeniom i instytucjom pozarządowym. Jak przeprowadzić inwentaryzację budynku i wyposażenia? Kto powinien sporządzać spis z natury?

Jesteś tutaj:
Do góry