Finanse publiczne

Strona główna » Grudzień 2019

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Ujęcie kosztów na przełomie roku

Jednostki powinny ująć w księgach rachunkowych grudnia wszystkie koszty dotyczące tego okresu, również takie, które wynikają z faktur wystawionych i otrzymanych w styczniu następnego roku. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wszelkie istotne koszty dotyczące innych okresów niż te, w których je poniesiono, podlegają rozliczeniu w czasie.

więcej »

Naruszenia w zakresie wstępnej kontroli finansowej

Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli finansowej obejmuje zasadniczo obowiązki głównego księgowego. Stwierdzenie nieprawidłowości może się jednak przyczynić również do pociągnięcia do odpowiedzialności kierownika jednostki, który podejmuje decyzję o realizacji wydatku na podstawie adnotacji o wstępnej kontroli zgodności wydatku z planem finansowym.

więcej »
Finanse Publiczne - Grudzień 2019

Kiedy upominki od pracodawcy stanowią przychód obdarowanego

Świadczenie pieniężne lub rzeczowe stanowi przychód pracownika, jeśli prowadzi do przysporzenia mu korzyści majątkowej. Nie stanowią jednak przychodu lub mogą być zwolnione z podatku dochodowego upominki mające jedynie wartość symboliczną czy pamiątkową. Niekiedy takie świadczenia mogą też stanowić darowiznę podlegającą innym zasadom opodatkowania.

więcej »

Ustalanie uprawnień do zasiłku chorobowego

Płatnik składek, który zgłasza do ubezpieczeń powyżej 20 ubezpieczonych, musi – we właściwym terminie i wysokości – obliczyć i wypłacić zasiłek chorobowy osobie uprawnionej. Problematyczne może okazać się prawidłowe określenie okresu zasiłkowego w przypadku okresów choroby powtarzających się w pewnych odstępach czasu, a także rozstrzyganie sytuacji spornych.

więcej »
Finanse Publiczne - Grudzień 2019

Zmienione zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa weszło w życie 23 października br. Zmienia ono zasady nabywania tych aktywów przez pracowników jednostki, powoływania komisji decydujących o gospodarowaniu majątkiem czy stosowania trybów jego zbycia i likwidacji.

więcej »