Finanse publiczne

Strona główna

Opinie

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Brosz o finansach

Lipiec 2016
 

Wrzesień 2016

następny numer »

Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych jednostki

Różnice wynikające z przepisów prawa bilansowego i podatkowego sprawiają, że właściwa kwalifikacja danego składnika aktywów do wartości niematerialnych i prawnych, a także jego wycena czy wybór sposobu amortyzacji mogą stać się przyczyną uzasadnionych wątpliwości. Krok po kroku wyjaśniamy, jak ujmować prawa majątkowe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

więcej »

Źródła finansowania inwestycji w jednostkach budżetowych

Zapewnienie źródeł finansowania inwestycji jest istotnym elementem procesu jej przygotowania przez jednostkę sektora finansów publicznych. Często środki budżetowe okazują się jednak niewystarczające. Wówczas jednostki muszą poszukiwać alternatywnych źródeł finansowania całości inwestycji lub jej części.

więcej »
Finanse Publiczne - Wrzesień 2016

Zmiany w klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 r.

Najistotniejszą zmianą – wprowadzoną w klasyfikacji budżetowej rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 lipca 2016 r. – jest wprowadzenie działu 855 „Rodzina”, do którego przeniesiono wiele rozdziałów z działu 852 „Pomoc społeczna” i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Nowe regulacje dotyczą także dodania, uchylenia oraz zmian nazw i objaśnień do poszczególnych rozdziałów.

więcej »

Zmiany dotyczące terminowych umów o pracę

Skutkiem nowych regulacji, które pojawiły się w tym roku w kodeksie pracy, są niezwykle istotne, a może nawet rewolucyjne zmiany w dotychczas funkcjonujących zasadach zawierania terminowych umów o pracę. Dla prawidłowego stosowania nowego prawa konieczna jest nie tylko znajomość norm dotyczących czasu trwania umów i okresów wypowiedzenia, ale również analiza przepisów przejściowych.

więcej »
Finanse Publiczne - Wrzesień 2016

Prewskaźnik dla instytucji kultury

W obecnie obowiązującym stanie prawnym rozliczenia instytucji kultury w zakresie podatku VAT znacznie się skomplikowały. Ustalony w rozporządzeniu wzór obliczenia prewskaźnika VAT ogranicza możliwości odliczenia podatku, a samodzielnie określony przez podatnika sposób wyliczenia preproporcji może zostać zakwestionowany przez organ podatkowy.

więcej »