Finanse publiczne

Strona główna

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz
 

Lipiec - Sierpień

następny numer »

Zbiory biblioteczne w jednostkach budżetowych

Zbiory biblioteczne to składniki majątkowe, które często w jednostkach budżetowych sprawiają sporo problemów. Dotyczą one w szczególności kwalifikowania nabywanych publikacji do zbiorów bibliotecznych, zasad organizacji bibliotek w jednostkach budżetowych oraz zasad wyceny, ewidencji i ujęcia tej kategorii aktywów w sprawozdaniu finansowym. więcej »

Wybrane problemy dotyczące procesu inwentaryzacji

Problematyka przeprowadzania inwentaryzacji jest bardzo szeroka, a wątpliwości pojawiające się w praktyce wynikają w dużej mierze z lakoniczności obowiązujących przepisów. Przykładami w tym zakresie są inwentaryzacja rozrachunków, obcych składników aktywów czy księgozbioru w bibliotekach szkolnych, a także częstotliwość spisu z natury środków trwałych.
więcej »

Nowy JPK_VAT – prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT od 1 października br. jednostki samorządu mają obowiązek odpowiednio dostosować zasady rozliczania podatku do nowych przepisów. Wiąże się to z zasadniczą zmianą polegającą na wprowadzeniu nowego JPK_VAT, który stanie się dwuczęściowym dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację i ewidencję VAT. więcej »

Tarcza 4.0 – zmiany w prawie pracy

Przeciwdziałanie skutkom pandemii w coraz większym stopniu wpływa na prawo pracy i uprawnienia pracownicze. Wpływ ten obejmuje nie tylko modyfikacje wcześniejszych uregulowań, ale także zupełnie nowych obszarów. Znaczące zmiany wynikają z uchwalonej w czerwcu tarczy 4.0 – dotyczą one m.in. pracy zdalnej, urlopów oraz odpraw i odszkodowań pracowniczych.
więcej »

Bezpieczeństwo dokumentów papierowych

Choć żyjemy w czasach szybkiego rozwoju technologicznego i elektronizacji, trudno sobie na razie wyobrazić księgowość i kadry prowadzone bez jakichkolwiek dokumentów papierowych. Trzeba pamiętać, że wymagają one takiej samej dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych jak informacje zawarte w systemach teleinformatycznych. więcej »