Finanse publiczne

Strona główna

Opinie

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Brosz o finansach

Lipiec 2016
 

Październik 2016

następny numer »

Stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji zapasów – część 1

Przeprowadzenie inwentaryzacji w jsfp niezgodnie z przepisami uor jest zagrożone odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Stąd tak istotne znaczenie mają legalne wyjaśnienia, które szczegółowo określają zasady ogólne wynikające z art. 26 i 27 uor. Za wyjaśnienia takie uznaje się stanowiska KSR. Ostatnie z nich dotyczy inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.

więcej »

Sporządzanie sprawozdania Rb-27ZZ

  • Zasady sporządzania sprawozdań jednostkowych i zbiorczych
  • Reguły podziału dochodów przypadających budżetowi jst i budżetowi państwa
  • Wykazywanie danych w poszczególnych kolumnach
więcej »
Finanse Publiczne - Październik 2016

Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Od 8 września 2016 r. obowiązują przepisy dokonujące przełomowych zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dotyczą one procedur związanych ze zbiegiem egzekucji, stosowanej przez organy egzekucyjne dokumentacji i sposobów jej przekazywania, a także egzekwowania wierzytelności z tytułu zwrotu albo nadpłaty podatku.

więcej »

Weryfikacja potencjalnych wykonawców zamówienia publicznego

Obowiązujące od 28 lipca br. znowelizowane przepisy pzp przewidują wielostopniowy system oceny wiarygodności wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres wymaganych dokumentów zależy od wartości zamówienia oraz zaangażowania podmiotów trzecich w wykonanie robót będących przedmiotem przetargu.

więcej »
Finanse Publiczne - Październik 2016

Środki z programu 500+ w ewidencji i sprawozdaniach

Jako księgowy ośrodka pomocy społecznej stoję przed dylematem prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych środków wypłacanych w ramach programu 500+. Czy proces ewidencji różni się od dotychczasowych wypłat w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych? Jak odnieść się do kwestii zmiany zasady wykazywania zobowiązań w związku z nowelizacją § 9 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 39 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z którym w kolumnie „Zobowiązania ogółem” wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania niespłacone według stanu na koniec okresu sprawozdawczego? Czy oznacza to konieczność wykazywania niezrealizowanych zobowiązań od wszystkich wydanych decyzji, a więc również ich części przypadającej na nowy rok budżetowy? Okres zasiłkowy – podobnie jak w przypadku świadczeń wypłacanych w ramach świadczeń rodzinnych – obejmuje bowiem przełom lat.

więcej »