Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Październik 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Najczęstsze problemy z klasyfikacją paragrafów wydatków i dochodów budżetowych

Przedstawiamy wyjaśnienia organów nadzoru dotyczące klasyfikowania dochodów i wydatków budżetowych do odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów.

więcej »

Wzajemne rozliczenia jednostek i zakładów budżetowych

W art. 51 ustawy o rachunkowości określono zakres wyłączeń uwzględnianych przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych. Przedstawiamy zasady i przykłady wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

więcej »
Finanse Publiczne - Kwiecień 2015

Nieterminowy zwrot dotacji

Ogólną regułą wynikającą z roczności budżetu jest wykorzystanie dotacji do końca roku budżetowego, w którym została udzielona. Przedstawiamy stanowiska sądów i GKO dotyczące uchybienia terminowi wykorzystania dotacji i jego konsekwencji.

więcej »

Umowa zlecenia jako tytuł do ubezpieczeń społecznych

Zawarcie umowy zlecenia rodzi obowiązek opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W związku ze zmianami, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r., mogą pojawić się problemy z prawidłowym stosowaniem przy tego rodzaju umowach przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.

więcej »
Finanse Publiczne - Kwiecień 2015

Wyodrębnianie zobowiązań wymagalnych w ewidencji księgowej i w sprawozdaniach

  • Termin płatności zobowiązania

  • Kontrola terminów płatności

  • Wykazywanie zobowiązań w sprawozdaniach

  • Ewidencja księgowa zobowiązań wymagalnych

więcej »