Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Stan wyższej konieczności a odpowiedzialność dyscyplinarna

Wystąpienie przesłanek wskazujących na zaistnienie stanu wyższej konieczności może uchronić obwinionego przed wszczęciem postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Analiza orzecznictwa GKO wskazuje jednak, że argumenty oskarżonych muszą mieć silne oparcie w stanie faktycznym, a pozytywne rozstrzygnięcia zapadają niezwykle rzadko.

więcej »

Inwentaryzacja i księgi rachunkowe w likwidowanym gimnazjum

Gimnazjum zakończy działalność 31 sierpnia 2017 r. i wraz z początkiem nowego roku szkolnego zostanie przekształcone w szkołę podstawową. Czy zgodnie z ustawą o rachunkowości musimy przeprowadzić inwentaryzację na 31 sierpnia 2017 r., skoro ostatnia inwentaryzacja miała miejsce w kwietniu 2016 r.? O czym jeszcze powinniśmy pamiętać w sytuacji likwidacji gimnazjum i przekształcenia go w szkołę podstawową?

więcej »
Finanse Publiczne - Lipiec 2017

Rozliczenie wpłaty i udzielanie ulg w spłacie odsetek za zwłokę

W praktyce funkcjonowania organów podatkowych i działów finansowo-księgowych wciąż pojawiają się wątpliwości związane z prawidłowym rozksięgowaniem dokonanych przez podatników wpłat, zaokrąglaniem odsetek czy udzielaniem ulg w ich zapłacie. Wyjaśnienie problematycznych kwestii wymaga precyzyjnej analizy przepisów oraz odwołania się do interpretacji Ministerstwa Finansów.

więcej »

Skarga na negatywne rozpoznanie protestu przeciw ocenie wniosku o dofinansowanie

Najczęstszą przyczyną niepowodzeń beneficjentów korzystających z procedury wniesienia do WSA skargi na negatywne rozpoznanie protestu przeciw ocenie wniosku o dofinansowanie są popełniane przez nich błędy formalne. Wynikają one głównie z konstrukcji przepisów szczególnych, przewidujących krótkie terminy na wniesienie skargi i zobowiązujących do przedłożenia licznej dokumentacji.

więcej »
Finanse Publiczne - Lipiec 2017

Koszty wyceny nieruchomości publicznych

Niezależnie od tego, czy ostatecznie dojdzie do zawarcia umowy zbycia nieruchomości, podmiot publiczny – jako jej właściciel – jest zobowiązany do poniesienia kosztów wyceny dokonywanej przez rzeczoznawcę. W związku z tym pojawia się uzasadnione pytanie: czy poniesionymi z tego tytułu kosztami można obciążyć potencjalnego nabywcę?

więcej »