Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Październik 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Remont czy ulepszenie, zakup usługi czy materiałów

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a ufp główny księgowy jednostki przed udzieleniem zamówienia winien dokonać wstępnej kontroli zgodności danej operacji z planem finansowym. Ma to kluczowe znaczenie dla klasyfikacji i ewidencji poniesionych wydatków. Omawiając konkretne przykłady, podpowiadamy, jak rozstrzygnąć pojawiające się w tej kwestii wątpliwości.

więcej »

Etap przygotowawczy spisu z natury

Aby uniknąć wielu kłopotów podczas wykonywania czynności spisowych, warto odpowiednio przygotować się do inwentaryzacji, planując i przeprowadzając z wyprzedzeniem niezbędne działania. Szczegółowo omawiamy najważniejsze etapy prac przygotowawczych i podajemy przykłady błędów, których należy unikać.

więcej »
Finanse Publiczne - Listopad 2015

Nowe regulacje prawne w gminach od 2016 r.

Początek 2016 r. oznacza dla samorządów nie tylko możliwość wprowadzenia opłaty reklamowej, ale również zmiany zasad naliczania i egzekwowania niektórych już obowiązujących opłat i podatków lokalnych. Przedstawiamy najistotniejsze dla budżetów jst regulacje w tym zakresie.

więcej »

Udzielanie informacji komornikowi sądowemu przez gminny organ podatkowy

Na podstawie art. 299 § 6 op komornicy sądowi są zobowiązani do uiszczenia na rzecz organu podatkowego opłaty za udzielenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia czynności komorniczych. Wyjaśniamy, na jakich zasadach odbywa się ustalanie wysokości tej opłaty oraz jej egzekwowanie.

więcej »
Finanse Publiczne - Listopad 2015

Gospodarowanie środkami publicznymi – wyjątki od zasady niefunduszowania

Od każdej zasady istnieją wyjątki. Podobnie jest z zasadą niefunduszowania, wbrew której poszczególne ustawy nakładają na jednostki obowiązek przeznaczania wybranych grup środków na ściśle określone cele. Dokonujemy przeglądu tych wyjątkowych przypadków, które należy uwzględnić podczas planowania budżetów jednostek.

więcej »