Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Zasada czystości obrotów na kontach zespołów 2 i 4

Zasada czystości obrotów w jednostkach budżetowych dotyczy nie tylko konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”. W jakich sytuacjach dopuszcza się jej stosowanie na innych kontach, np. 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” czy też kontach kosztów rodzajowych?

więcej »

Dane wykazywane w informacji dodatkowej

Po roku od wprowadzenia obowiązku sporządzania informacji dodatkowej wciąż istnieje wiele problematycznych kwestii związanych z tą procedurą. Źródłem niejasności są przede wszystkim nieprecyzyjne unormowania prawne oraz konieczność wykazywania danych, które nie zawsze wprost wynikają z ewidencji księgowej jednostki.

więcej »

Objaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie podzielonej płatności

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, który od listopada 2019 r. zastąpił odwrotne obciążenie i stał się w wielu przypadkach obowiązkowy. Dokument ma na celu przedstawienie zasad działania tego mechanizmu na gruncie podatku VAT – zarówno w przypadkach obligatoryjnego, jak i fakultatywnego stosowania podzielonej płatności.


więcej »

Dieta z tytułu podróży krótszej niż 12 godzin

Jeśli podróż służbowa trwa od 8 do 12 godzin, a pracodawca zapewnia pracownikowi w czasie jej trwania posiłki, może się okazać, że wysokość diety przyjmie wartość ujemną i będzie stanowiła przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Takie stanowisko zajmowały do tej pory organy podatkowe. Niedawno zostało ono jednak podważone przez WSA w Warszawie.

więcej »

Zasądzone odsetki od kosztów procesowych

Z uzasadnienia do zmian wprowadzonych w kpc wynika, że odsetki od przyznanego zwrotu kosztów procesu mają motywować strony do „skwapliwego” wykonania wyroku. Postępowanie osób odpowiadających za windykację tych odsetek będzie uzależnione m.in. od instancji sądu, od treści wydanego przez sąd orzeczenia i od trybu jego ogłoszenia.

więcej »