Na jakim koncie i w której pozycji rachunku zysków i strat państwowe jednostki budżetowe powinny ująć dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności?

Jesteś tutaj:
Do góry