Czy amortyzacja zakupionych przez urząd pozostałych środków trwałych przekazanych jednostkom oświatowym powinna być ewidencjonowana w kosztach urzędu, czy jednostek, które otrzymały sprzęt?

Jesteś tutaj:
Do góry