Jednostka rozważa przeprowadzenie inwestycji, dlatego zleciła opracowanie kosztorysu szacunkowego. Czy koszty sporządzenia tego dokumentu powinny zostać odniesione w ciężar kosztów działalności podstawowej okresu bieżącego i sfinansowane z wydatków bieżących?

Jesteś tutaj:
Do góry