Czy jeśli wartość umowy została ustalona szacunkowo, a jej realizacja następuje na podstawie poszczególnych zleceń rozliczanych obmiarowo, to jednostka może zaangażować kwotę niższą niż określona w umowie?

Jesteś tutaj:
Do góry