Jakie obce środki trwałe i na podstawie jakich dokumentów powinny być ujmowane w ewidencji pozabilansowej? Czy w taki sposób należy ewidencjonować również opłatomaty ustawione w sądach w celu świadczenia obsługi płatności bezgotówkowych?

Jesteś tutaj:
Do góry