Czy rozrachunki z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło ujmuje się na koncie 201, czy na koncie 231?

Jesteś tutaj:
Do góry