Środki na zamówienie w planie postępowań

Brak czujności przy opracowywaniu planu zamówień publicznych może prowadzić do nieprawidłowości, które obciążą kierownika zamawiającego lub inne osoby wykonujące czynności w ramach procedur zamówieniowych. Kluczowe jest rzetelne określenie orientacyjnej wartości zamówienia, gdyż może rzutować na wybór trybu jego udzielenia.

Jednostka otrzymała od komornika zawiadomienie o zajęciu wierzytelności kontrahenta, który ma zawartą z jednostką umowę. Jak ująć w księgach rachunkowych operacje związane z zaistniałym stanem faktycznym?

Jednostka budżetowa otrzymała od komornika zawiadomienie o zajęciu wierzytelności kontrahenta, który ma zawartą z jednostką umowę na usługi porządkowe i co miesiąc wystawia fakturę za zrealizowane prace. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych operacje związane z zaistniałym stanem faktycznym? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w…

Krótkoterminowe pożyczki w Rb-NDS

Jednostki samorządu terytorialnego mają nadal problem z ujmowaniem w sprawozdaniu Rb-NDS udzielanych ze swojego budżetu pożyczek „krótkoterminowych”, czyli takich, które są spłacane w tym samym roku. Wspomniane jednostki mają obowiązek je prezentować w sprawozdaniu za poszczególne kwartały. Zasadniczą kwestią jest to, czy takie pożyczki muszą być wykazane w planie po stronie rozchodów i przychodów. Niejednokrotnie…

Maj 2024

Rachunkowość Fundusz alimentacyjny w ewidencji księgowej Ryczałt samochodowy za część miesiąca Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Środki na zamówienie w planie postępowań Dyscyplina finansów publicznych w spółkach Skarbu Państwa Klasyfikacja i sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Zakres czynności podlegających opodatkowaniu VAT w przypadku jsfp Odliczenie VAT od inwestycji finansowanej z…

Czy wartość rocznej korekty podatku VAT dotyczącej 2023 r., a ujętej w deklaracji VAT za styczeń 2024 r. należało uwzględnić w księgach rachunkowych roku 2023?

Czy wartość rocznej korekty podatku VAT dotyczącej 2023 r., a ujętej w deklaracji VAT za styczeń 2024 r. należało uwzględnić w księgach rachunkowych roku 2023? Jeżeli tak, to czy prawidłowe było zaksięgowanie tej korekty na koncie 225 w korespondencji z kontem 760 lub 761? Czy konieczne jest przeksięgowanie jej z konta 225 na konto 800?…

Jeszcze poczekamy na nową definicję budowli

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób resort planuje rozwiązać problem definicji budowli na potrzeby ustalenia podatku od nieruchomości. Mimo wyroków Trybunału Konstytucyjnego zobowiązujących do zmiany przepisów nie pojawił się jeszcze projekt ustawy nowelizującej (obecne regulacje stracą moc na początku przyszłego roku). Zdaniem RPO niewłaściwe uregulowanie tej…

KSeF po raz kolejny

W wyniku spotkań konsultacyjnych z podatnikami Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt regulacji prawnych dotyczących obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Zaproponowało m.in. wprowadzenie tego obowiązku dla wszystkich podatników w jednym terminie (który ma być podany za około miesiąc) oraz odroczenie niektórych rozwiązań, takich jak wymóg podania numeru KSeF podczas płatności czy nakładanie kar za nieprzestrzeganie…

Kwiecień 2024

Rachunkowość Obligatoryjne i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia Ewidencja środków trwałych w pytaniach i odpowiedziach Inwentaryzacja nieruchomości w świetle rozporządzenia Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Ryzyko naruszenia dyscypliny w związku z planowaniem zamówień Konsekwencje zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej Sprawozdania i klasyfikacja w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Czy gmina musi płacić VAT od…