Czerwiec 2022

Rachunkowość Odsetki naliczane od należności cywilnoprawnych na podstawie kc Wycena, ewidencja i rozliczenie środków trwałych w budowie Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Ewidencja należności na kontach 221 i 226 Kontrola finansowa Jawność oświadczeń majątkowych Uzgadnianie okresów sprawozdawczych w państwowej jednostce budżetowej Budżet i podatki Sporządzanie WPF z uwzględnieniem aktualnych regulacji szczególnych Koszty obsługi jednorazowego świadczenia…

Czy amortyzacja zakupionych przez urząd pozostałych środków trwałych przekazanych jednostkom oświatowym powinna być ewidencjonowana w kosztach urzędu, czy jednostek, które otrzymały sprzęt?

Czy amortyzacja zakupionych przez urząd pozostałych środków trwałych przekazanych jednostkom oświatowym (np. w celu nauczania zdalnego) powinna być ewidencjonowana w kosztach urzędu, czy też jednostek, które otrzymały sprzęt (przyjęcie przez urząd: 013/201; przekazanie przez urząd: 800/013; przyjęcie przez jednostkę oświatową: 013/800; przekazanie do użytkowania na podstawie dowodu OT i zainstalowanie: 401/072)? Na pytania odpowiada Elżbieta…

Już działa aplikacja na potrzeby KSeF

Wpołowie maja udostępniono produkcyjną wersję aplikacji pozwalającej podatnikom na wystawianiei odbieranie ustrukturyzowanych e-faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Z narzędzia mogą korzystać podatnicy i uprawnione przez nich podmioty (dzięki funkcji zarządzania uprawnieniami i tokenami). Podmioty niebędące osobami fizycznymi muszą dokonać uwierzytelnienia za pomocą pieczęci kwalifikowanej. Należy mieć na uwadze, że każda faktura przesłana do…

Próby zmian w centralnym rejestrze umów

Na półtora miesiąca przed datą wejścia w życie przepisów wprowadzających centralny rejestr umów podjęto próbę znaczącej zmiany ich brzmienia. Propozycje te znalazły się w treści uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2186). Obejmują kilka kluczowych obszarów. Po pierwsze – odpowiedzialność karna za…

Istotne zmiany w ufp

Ministerstwo Finansów opublikowało obszerny (kilku­dziesięciostronicowy) projekt zmian w ustawie o finansach publicznych. Zmiany mają zapewnić bardziej elastyczne i efektywne zarządzanie wydatkami budżetowymi, usprawnienie instrumentów zarządzania państwowym budżetem i długiem oraz wyeliminowanie niejasności natury prawnej. Obejmują między innymi: modyfikacje dotyczące układu zadaniowego; uelastycznienie procesów związanych ze zmianami planów finansowych jsfp i z wydatkowaniem środków budżetu państwa;…

Nagroda jubileuszowa – praktyczne problemy

Zgodnie z generalną zasadą pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej z dniem osiągnięcia wymaganego stażu pracy. Szczegółowy sposób ustalania tego uprawnienia oraz określania wysokości nagrody wynika jednak z różnych ustaw dotyczących konkretnych grup pracowników sfery budżetowej lub z przepisów wewnątrzzakładowych.

W ramach zawartej umowy jednostka zakupiła trzy telefony o wartości 600 zł każdy, a jeden otrzymała za 1 zł. Czy ten ostatni należy wycenić i zaewidencjonować na koncie 013?

W ramach zawartej umowy jednostka zakupiła trzy telefony o wartości 600 zł każdy, a jeden otrzymała za 1 zł. Czy ten ostatni należy wycenić i zaewidencjonować na koncie 013? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. Dość często występują przypadki, gdy jednostki dokonują zakupów składników majątkowych (np. telefonów) za niewielką kwotę…

Obowiązkowe e-faktury od 2023 r.

Od 1 stycznia 2022 r. jednostki mogą korzystać z dobrowolnej opcji wystawiania e-faktur w postaci ustrukturyzowanej, równoważnych z dotychczas stosowanymi fakturami elektronicznymi i papierowymi. W przyszłym roku będzie to już obowiązek wszystkich podatników. Ministerstwo Finansów poinformowało bowiem, że otrzymało zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie w Polsce takiego odstępstwa od unijnych zasad VAT – w okresie…

Maj 2022

Rachunkowość Ustalanie i pobieranie należności cywilnoprawnych Refundacja kosztów komorniczych Aktywa trwałe w pytaniach i odpowiedziach Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Czynsze dzierżawne w jst – analiza nieprawidłowości Naruszenie zasad inwentaryzacji – interpretacja wątpliwości Wyżywienie w przedszkolu dla dzieci z Ukrainy Budżet i podatki Gospodarka finansowa jsfp w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Wpływy…